تبلیغات
موفقیت شغلی - 40 راهکار برای موفقیت مدیران

موفقیت شغلی

انسان زاییده افکار خود می باشد , هر عامل بیرونی که فرد با آن مواجه می شود بی شک یک عامل درونی آن را ایجاد کرده است.

 

40 راهکار برای موفقیت مدیران

 

نوع مطلب :مدیریت ،

نوشته شده توسط:محمد امین

 

علم مدیریت آنچه که بیشتر به آن پرداخته شده است اصول مدیریت و توجه به مسائل سازمانی از دیدگاه رسمی است و کمتر به مسائل و روابط غیر رسمی در سازمان و روابط آشکار و پنهان نیروهای انسانی با چالش های موجود آن پرداخته شده است. این چنین راهبرد شاید بتواند گوشه های تاریک و ناشناخته تکنیک های مدیریت تا حدی بیان نماید.

در ادامه مطلب راهکارها را مطالعه کنید.

 

تعداد بازدیدهای این مطلب : تا

اگر مدیری هستید که تازه به سازمان وارد شدید سعی کنید اول فرهنگ سازمان و کارمندان را بشناسید.

به شخصیت کارمندان احترام بگذارید و با تکبر و غرور با آنها رفتار نکنید.
به کارکنان دروغ نگویید.
سعی کنید حداقل شنونده خوبی باشید.
پاداش را بر اساس لیاقت و کار آیی افراد تقسیم کنید.
بر کارهای کارمندان نظارت مستمر داشته باشید.
از باند بازی و قومیت گرایی و همشهری بازی بپرهیزید.
 حضور مستمر افراد در دفتر کارتان را ملاک فعالیت و کارآیی بیشتر تلقی نکنید.
از کارمندان به خوبی قدر دانی کنید.
از پرسنلی قدردانی کنید که با بیشترین کارآیی کمتر به شما مراجعه می کند.
به زیر دستانتان اعتماد کنید، به آنها تفویض اختیار کنید ودر روحشان حس مسولیت پذیری بدمید.
به نظرات و پیشنهادات آنها توجه کنید و هیچگاه خود را عقل کل ندانید.
وعده های پوچ و بی حاصل به آنها ندهید.
آینه ای از صداقت و درستی باشید تا نه تنها کارمندانتان به شما تاسی جویند بلکه در پیشبرد اهداف سازمان عملکرد بهتری داشته باشید.
 در صورت امکان بعضی وقتها با انها ورزش کنید و یا با یکدیگر غذا بخورید.
اگر سوئ تفاهمی بین شما و کارمندان پیش آمد جسارت داشته باشید که عذر خواهی کنید.
 در حالی که  مهربان و خوشرو هستید جدیت و قاطعیت را فراموش نکنید.
 از انتقادات افراد آزرده نشوید برعکس از نظرات آنها قدر دانی کنید.
 برای قبولاندن خود به کارمندان از رشوه دادن به آنها بپرهیزید.
 برای انجام کارهای بزرگ که نیاز همکاری بیشتری طلب می کند حتما قول پاداش وتشویق عملی دهید
 پرسنل خود راتشویق به ابداع ونو آوری کنید.
 به پرسنل خود آنقدر استقلال بدهید تا خودشان اهدافشان راتعیین وبرنامه ریزی نمایند .
سعی نکنید از خود چهره ترسناکی درنزد زیردستانتان ایجاد کنید .
 این امکان را در محیط کار فراهم کنید که همه بتوانند از دوره های آموزشی مرتبط با کارشان بهره ببرند.
ضور شما در مناسبت ها وجشن های کارمندانتان موجب دلگرمی آنها می باش.
سلسه مراتب راهمیشه مدنظر داشته باشید.
به آن ها فرصت رشد وشکوفایی استعدادهایشا ن را بدهید واز روند کند امور نگران نباشید .
اگر برخورد نا مناسبی بین شما وآنها پیش آید عجولانه تصمیم نگیرید.
به زیر دستانتان اجازه تهمت زدن و غیبت کردن ندهید 30. افراد قابل اطمینانی را به کار بگمارید تا برامور ورفتار دیگران نظارت کنند.
 در قبولاندن یک وظیفه به کارمندان توانایی افراد را درنظر بگیرید.
 به مسایل ومشکلات پرسنل توجه خاصی داشته باشید وحتی الامکان درحل آن بکوشید.
از پیشرفت کارمندان نهراسید وتا جایی که می توانید کاررابه آن ها یا د دهید .
 در صورتی که با نظرات شما مخالفت می کنند با آرامش با آن ها برخورد کنید.
فقط به فکر منافع خود نباشید لازم است که منافع زیر دستان رابا رعایت عدالت در نظر بگیرید.
اشتباهات پیش آمده در محیط کاررا با درایت حل کنید ونگذارید تاثیر منفی برپرسنل تحت امرشما بگذارد
با تکیه بر علم روانشاسی روحیات کارمندان را بسنجید ودر بالا بردن سطح روحیه آنها بکوشید.
 امکان حضور کارمندان را در مسابقات ورزشی وسمینارها و...  فراهم کنید .
محیط کار را از لحاظ تجهیزات وامکانات به گونه ای فراهم کنید که کارمندان احساس نشاط بیشتری نمایند.
 سخن آخر این که با هر روشی که مدیریت کنید هستند افراد وگروه هایی که روش شما را نمی پسندند. پس سعی نمایید کار را درست انجام دهید ومراقبشا ن باشید.

منبع : خانه ی کارآفرینان ایران