تبلیغات
موفقیت شغلی - کتاب شکستن مرزهای فروش

موفقیت شغلی

انسان زاییده افکار خود می باشد , هر عامل بیرونی که فرد با آن مواجه می شود بی شک یک عامل درونی آن را ایجاد کرده است.

 

کتاب شکستن مرزهای فروش

 

نوع مطلب :موفقیت ،

نوشته شده توسط:محمد امین

کتابی که باید یک میلیون تومان فروخته می شد! کتاب شکستن مرزهای فروش توسط انتشارات عصر شبکه در 180 صفحه منتشر شد.

کتاب شکستن مرزهای فروش توسط انتشارات عصر شبکه در 180 صفحه منتشر شد. قیمت کتاب 3500 تومان است.

نویسنده کتاب ژان بقوسیان مشاور بازاریابی و فروشی است که تا به حال به ده ها شرکت ایرانی مشاوره داده تا فروش افزایش یابد.

این کتاب گردآوری مطالبی است که در جلسات مشاوره چندصد هزار تومانی ارائه شده است.

بسیاری از مشتریان شرکت مدیر سبز این اطلاعات را با صرف بیش از یک میلیون تومان به دست آورده اند. ولی شما می توانید آنرا با 3500 تومان بدست آورید.

با خواندن و اجرای مراحل توضیح داده شده در کتاب، فروشتان در 30 روز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

فهرست مطالب
فصل 1- ابزارهای لازم برای شروع کار
شکستن مرزهای فروش با ...
فصل 2- یافتن مشتریان جدید
فصل 3- افزایش فروش به مشتریان کنونی
فصل 4- برقراری مشارکت انتفاعی
فصل 5- ساخت تبلیغات پرفروش
فصل 6 – استفاده از اینترنت
فصل 7 - تشکیل تیم قدرتمند فروش
فصل 8 - تبدیل امکانات پنهان به درآمد