تبلیغات
موفقیت شغلی - روانشناسی مدیریت پول

موفقیت شغلی

انسان زاییده افکار خود می باشد , هر عامل بیرونی که فرد با آن مواجه می شود بی شک یک عامل درونی آن را ایجاد کرده است.

 

روانشناسی مدیریت پول

 

نوع مطلب :مدیریت ،دانلود رایگان ،

نوشته شده توسط:محمد امین

 

این مطلب یک بخشی از نشریه پیام مشاور می باشد که در رابطه با مدیریت پول و روانشناسی آن در وضعیت های مختلف می باشد که به صورت فایل pdf می توانید آن را دانلود کنید.

دانلود فایل pdf